วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เด็กเก่งโนนคูณ 3 กิจกรรมได้ไปชัยภูมิ

เด็กเก่งโนนคูณ 3 กิจกรรมได้ไปชัยภูมิ

เด็กเรียนดีศรีโนนคูณ

เด็กเรียนดีศรีโนนคูณ
ที่ ๑ ของแต่ละชั้น เก่งๆทั้งนั้น

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
เหรียญทองอันดับที่ 37 ของภาค

การแข่งขันเพื่อการเรียนรู้ A math

การแข่งขันเพื่อการเรียนรู้  A math
เหรียญทองอันดับที่ 9 ของภาค